Välkommen till Studenternas galleri

9 september 2022

16 september är det invigning för Studenternas galleri på Samhällsvetenskapliga biblioteket. I premiärutställningen ställer fem studenter från lärarutbildningen inom bild och slöjd ut sina verk. Studenterna har arbetat med olika tekniker, uttryck och material.

Catarina Börjesson, Saga Jansson Mattsson, Jennifer Caneva, Annika Broman och Hengameh Fallah är de första studenterna som ställer ut sina verk på biblioteket. Den 16 september klockan 17-18 bjuder Samhällsvetenskapliga biblioteket in till vernissage. Den som inte har möjlighet att komma på vernissagen har fler chanser att besöka utställningen som kommer att hänga uppe under hela höstterminen.

Om Studenternas galleri

Idéen till studenternas galleri kom när Samhällsvetenskapliga biblioteket evakuerade till tillfälliga lokaler på Föreningsgatan och väggarna gapade tomma.

– Galleriet ska skapa ett kreativt inslag i studenternas studiemiljö. Tanken är att galleriet ska ge studenterna ett avbrott för reflektion och eftertanke och kanske också skapa nya intryck och tankar. Vi vill också att studentgalleriet ska bidra till känslan att biblioteket är studenternas, säger Elin Nord bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteket.

Vill du ställa ut på Studenternas galleri?

Varje termin ska en ny utställning hängas i galleriet. Alla studenter registrerade vid Göteborgs universitet är välkomna att ansöka om att få ställa ut. Verken ska visa studentens privata konstnärliga verksamhet och inte vara kopplade till studierna.

Läs mer om Studenternas galleri och anmäl intresse för att ställa ut

Välkommen på vernissage 16 september klockan 17–18 på Samhällsvetenskapliga biblioteket, Föreningsgatan 20!