Lämna in biblioteksexemplar av avhandling

Innan du disputerar ska du lämna in biblioteksexemplar, tryckta exemplar av din avhandling, till biblioteket. Biblioteksexemplaren ska vara kompletta disputationsexemplar med ett spikblad i varje bok.

Lämna in biblioteksexemplar i god tid

Senast tre veckor före din disputation ska du lämna in ett antal exemplar av din avhandling till universitetsbiblioteket. Vid inlämningen får du ett intyg på att du lämnat in rätt antal exemplar. Ta med intyget till fakultetskansliet när de ska godkänna spikning av din avhandling.

Lämna in rätt antal exemplar

Vilket antal exemplar du ska lämna in beror på vilken fakultet du tillhör.

  • Sahlgrenska akademin: 9 exemplar
  • Naturvetenskapliga fakulteten: 6 exemplar
  • Övriga fakulteter: 13 exemplar

Leverera till rätt bibliotek

Du som är doktorand vid Sahlgrenska akademin eller Naturvetenskapliga fakulteten ska lämna in biblioteksexemplar till Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4. De tar emot exemplar när biblioteket är öppet. Du behöver inte kontakta biblioteket i förväg.

Du som är doktorand vid någon av övriga fakulteter ska lämna in biblioteksexemplar till Humanistiska biblioteket, Lundgrensgatan 1. De tar emot exemplar mellan klockan 8.00 och 15.00. Kontakta gärna bibliotekets lokal- och transportservice innan du kommer.

Utformning av biblioteksexemplaren

Kompletta disputationsexemplar med spikblad

De exemplar du lämnar in till biblioteket ska vara tryckta, kompletta disputationsexemplar av din avhandling. Kom ihåg att spikbladet ska finnas med i varje exemplar.

ISBN för avhandlingen

Vissa institutioner rekommenderar att avhandlingens abstract och spikblad ska innehålla ISBN-nummer. Biblioteket delar ut ISBN för avhandlingar utgivna vid Göteborgs universitet.

Om ISBN för doktorsavhandlingar

Gupea-ID

Om du har registrerat din avhandling i Gupea för e-spikning har den fått ett unikt ID med formen hdl.handle.net/2077/xxxxx. Vissa institutioner rekommenderar att du anger detta Gupea-ID i abstract och på spikbladet.

Pliktexemplar utöver biblioteksexemplaren

Utöver de biblioteksexemplar du ska lämna till universitetsbiblioteket är tryckeriet skyldigt att leverera sju pliktexemplar enligt Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Det är oftast tryckeriet som hanterar leveransen av pliktexemplaren.

Kontakta oss om biblioteksexemplar

Kontakta Biomedicinska eller Humanistiska biblioteket om du har frågor inför inlämningen av biblioteksexemplar.

  • Beskriv din fråga