Att använda biblioteket som distansstudent

Du som studerar på distans vid Göteborgs universitet kan använda våra tjänster och resurser även om du inte själv kan komma till biblioteket.

Hitta och komma åt digital kurslitteratur

Biblioteket ger dig tillgång till e-böcker, artiklar i elektroniska tidskrifter och annan digital kurslitteratur som inte finns fritt på nätet. Gör så här för att hitta och komma åt din kurslitteratur:

  1. Sök upp den titel du behöver i Supersök.
  2. Klicka på länken ”Fulltext tillgänglig” vid den titel du är intresserad av.
  3. Logga in med ditt GU-konto, gus-id, när inloggningssidan för Göteborgs universitet kommer upp.

Mer om att komma åt e-resurser hemifrån

Service för dig med läsnedsättning

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till dig som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till stödprogram.

Om bibliotekets service för dig med läsnedsättning

Guide om att söka, läsa och värdera vetenskapliga texter

När du ska skriva uppsats eller göra en studieuppgift behöver du veta hur man söker, läser och värderar vetenskapliga texter. Du behöver också lära dig hur man undviker plagiering genom att referera på rätt sätt. Guiden besvarar många av de frågor och funderingar som dyker upp i studenters möte med vetenskap.

Att söka, läsa och skriva

Kontakta oss

Kontakta biblioteket om du har frågor om våra resurser och tjänster för distansstudenter.

  • Beskriv din fråga