Bibliotekarien tipsar: Neurosurgical atlas

8 februari 2024

Neurosurgical atlas är ett verktyg för dig som forskar eller undervisar inom neurokirurgi. Resursen kan användas som ett pedagogiskt stöd i undervisningen för läkarstudenter.

En skärmbild av Neurosurgical atlas

Om databasen

The Neurosurgical Atlas är en omfattande resurs med interaktiva verktyg för avancerade tekniker inom neurokirurgi. Resursen innehåller filmer som visar operationstekniker, kirurgiska och interaktiva neuroanatomiska bilder, bokkapitel och mycket mer.

Tillgänglighet

Neurosurgical atlas är tillgänglig för alla studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet.

Till Neurosurgical atlas i bibliotekets databassök

Ämnesområde

Medicin, Kirurgi, Anatomi, Neurokirurgi, Neuroanatomi

Liknande databaser

Du hittar fler databaser inom området medicin och anatomi bland bibliotekets databaser. Complete Anatomy, Thieme Teaching Assistant Anatomy, Aclands Video Atlas of Human Anatomy, Grant’s Dissection Videos och Visible body är några av dem.

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp

Du är alltid välkommen att kontakta universitetsbiblioteket. Vi hjälper dig antingen på plats i biblioteket eller via chatt, zoom, eller telefon.

Kontakta biblioteket

Som student, forskare eller doktorand vid Göteborgs universitet kan du få sökhandledning av en bibliotekarie. Forskare och doktorander kan även få utökat stöd inför systematiska litteraturöversikter.

Om bibliotekets sökhandledning

Saknar du någon informationsresurs?

Vi köper gärna in material och databaser som forskare, lärare och studenter vid Göteborgs universitet efterfrågar i vetenskapliga sammanhang.

Föreslå ett inköp till biblioteket