Biblioteken är öppna – kom bara om du måste och är frisk

30 oktober 2020

2020-10-29 kom skärpta råd från Folkhälsomyndigheten som gäller Västra Götalands län.

Alla som vistas i Västra Götalands län uppmanas bland annat att: 

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som t.ex. bibliotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de man bor med.

Råden gäller från och med den 29 oktober till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. Det är individens ansvar att i möjligaste mån följa råden. Med anledning av råden uppmanar vi alla studenter till följande:

Kom om du måste – visa hänsyn

Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Använd våra självbetjäningsautomater när du ska låna på biblioteket. Använd våra återlämningsautomater och bokinkast när du ska återlämna dina lån.

Om du kan sitta hemma och plugga, gör det. Om du måste komma till biblioteket är det viktigt för allas säkerhet att du visar hänsyn och följer de anvisningar som finns i bibliotekets lokaler. Det är till exempel inte tillåtet att flytta på möbler. Håll avstånd till andra.

Använd våra digitala tjänster

Sök och låna
Alla våra e-resurser kan du nå hemifrån. Du kan söka efter och reservera böcker och annat material samt låna e-böcker online.

Föreläsningar om stöd i studierna
Det finns korta lunchföreläsningar, Studentsnabben, i Zoom om hur du söker och hanterar referenser och hur du skriver akademiska texter, studieteknik och tips i Word.

Hjälp via formulär, telefon och Zoom
Behöver du hjälp kan du kontakta biblioteken genom att skicka in en fråga via formulär eller ringa. En del av biblioteken har också zoomdiskar med drop in.

Fortsatt öppna bibliotek

Det finns inga råd om att stänga bibliotek. Tidigare rekommendation om max 50 personer gäller fortsatt inte bibliotek. Vi kommer inte att stänga biblioteken eftersom det är en viktig service för att du ska kunna genomföra dina studier. Vi kommer heller inte minska öppettiderna eftersom vi tror att det då finns risk för ökad trängsel. Men för att minska smittspridningen behöver vi alla hjälpas åt.

Fortsatt automatiska omlån

Måndagen den 2 november var det planerat att ta bort de automatiska omlån som infördes i början av pandemin. I och med Folkhälsomyndighetens nya råd kommer vi ha kvar de automatiska omlånen tills vidare. Automatiska omlån innebär att biblioteket automatiskt förnyar lånetiden med en låneperiod i taget så länge ingen annan köar på materialet. Du får meddelande om det från biblioteket.

Om automatiska omlån