Forskarsnabben via Zoom

20 mars 2020

På grund av det rådande läget ges kommande tilllfällen av Forskarsnabben online via Zoom.

Forskarsnabben är ett arrangemang av Biomedicinska biblioteket. På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Ingen föranmälan behövs.

Om du inte har möjlighet att delta dessa tider men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se så kommer vi gärna ut till dig eller din forskargrupp.

Tidigare forskarsnabbar hittar du på GU-box

Systematic reviews

Ska du skriva en systematisk översiktsartikel? Vi pratar metod, guidelines och checklistor du kan förhålla dig till, och tipsar också om det stöd vi på biblioteket kan ge dig i processen.

Specialsamlingar

INSTÄLLT - På Biomedicinska biblioteket finns äldre samlingar med medicinsk och naturvetenskaplig litteratur, med böcker trycka från 1500-talet och framåt. Vi visar exempel och berättar hur du själv kan söka i samlingarna.

Rovdjurstidskrifter – hur stort är egentligen problemet?

Inom open-acess-publiceringen finns det exempel på oseriösa förlag – men hur vanligt är det att forskare publicerar sig i den typen av tidskrifter?

Verktyg för sökanalys - så många artiklar, så lite tid…

I databaserna Scopus och Web of Science finns analysverktyg som kan ge en snabb överblick över dina sökresultat. Vi tittar närmare på hur du kan använda dem för att se mönster och trender inom ditt forskningsfält