INSTÄLLT - 20 minuter för forskare – miniseminarier från Humanistiska biblioteket

2 mars 2020

Alla vårens tillfällen av 20 minuter för forskare är inställda.

Vårens program består av följande tre teman:

Alerts - Håll dig uppdaterad
Vi visar hur du kan hålla dig uppdaterad på senaste forskningen genom alerts i tidskriftsdatabaser. Bevaka och ringa in ditt forskningsfält med hjälp av alerts. Vi visar hur du skapar konto i olika databaser för att bevaka ämne, författare, tidskrifter.

Referenshantering med Zotero och EndNote
Kort översikt och introduktion till referenshanteringsprogram. Vilka fördelar finns det att använda referenshanteringsprogram och hur gör man?

Open access
Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften vid open access-publicering genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag. Vi informerar om författaravgifter och publiceringsrabatter.

20 minuter för forskare är en serie korta presentationer anordnade av Humanistiska biblioteken. Vi delar med oss av tips och verktyg för att underlätta din forskarvardag. Om du inte har möjlighet att delta men är intresserad av ämnet, kontakta oss genom forskarservice@ub.gu.se så kommer vi gärna ut till dig eller din forskargrupp och berättar mer.