Ny möjlighet att nå Elsevier-artiklar för forskare

7 maj 2019

Sedan 1 juli 2018 har det nationella avtalet med Elsevier upphört och det har inte längre gått att komma åt artiklar publicerade efter detta datum. Nu kan alla forskare och anställda åter få tillgång till artiklar från Elsevier.

Universitetsbiblioteket har implementerat tjänsten Get it Now, som ger forskare och anställda vid Göteborgs universitet möjlighet att beställa Elsevier-artiklar direkt till sin egen e-postadress vid GU.

Artiklarna når du via bibliotekets söktjänst Supersök, bibliotekets databaser samt Google Scholar. Använd din e-postadress från Göteborgs universitet vid beställning, så får du artikeln levererad som en PDF-fil direkt till din e-post. PDF-filen kan användas i 120 dagar och skrivas ut två gånger. Det är inte tillåtet att dela med sig varken av PDF-filen eller pappersutskriften av artikeln till någon annan.

De flesta av artiklarna levereras inom några timmar, oftast bara efter några minuter. Beställningar kan göras dygnet runt alla dagar i veckan, även lördagar, söndagar och helgdagar.

Beställningstjänsten fungerar inte för ännu ej publicerade artiklar, så kallade ahead of print. Inte heller för supplement. Dessa kan du, som tidigare, beställa via bibliotekets beställningstjänst.

För studenter och övriga användare

Är du student kan du inte använda tjänsten Get it now. Du beställer istället Elseviers artiklar som vanligt via bibliotekets beställningstjänst till en kostnad av 80 kr per artikel. Undantag är artiklar publicerade efter 1 juli 2018 som tidigare ingick i avtalet. Dessa beställs kostnadsfritt. För övriga användare tillkommer kostnader.

Mer information