Registrera 2021 års publikationer i GUP

7 december 2021

För att ge en så fullständig bild av universitetets forskning som möjligt är det viktigt att vetenskapliga publikationer registreras i GUP (Göteborgs Universitets publikationer).

Inför årsredovisning för Göteborgs universitet 2021

Vetenskapliga publikationer, utgivna under 2021, registreras i GUP senast söndag 9 januari 2022.

Så registrerar du i GUP

Tänk på att att utifrån originalpublikationen ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller:

  • författaraffiliering
  • publikationsår
  • ISBN/ISSN
  • doi

En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att se över nyredigeringar under fliken Att granska.

Publikationslistor

Publikationslistor över institutioner och enskilda forskare hittar du i GUP under fliken Publikationslistor eller via universitetets webb.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har du frågor om registrering i GUP.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga