Registrera 2023 års publikationer i GUP

3 januari 2024

För att inkluderas i universitetets årsredovisning ska vetenskapliga publikationer utgivna under 2023 registreras i publikationsdatabasen GUP senast 7 januari 2024.

Registrera publikationer senast 7 januari

Registrera dina vetenskapliga publikationer utgivna under 2023 senast söndag 7 januari 2024.

Till GUP

Tänk särskilt noga på att utifrån din originalpublikation ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller:

  • författaraffiliering
  • publikationsår
  • ISBN/ISSN
  • doi

En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att klicka på "Att granska" i GUP och se över nya redigeringar.

Mer om hur du registrerar i GUP

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om GUP.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga