Så får du tillgång till kursböcker från stängda bibliotek under sommaren

28 juni 2022

Under perioden 27 juni till 14 augusti är Ekonomiska biblioteket och Samhällsvetenskapliga biblioteket stängda. Men du kan fortfarande få tillgång till kursböckerna som finns i deras samlingar. Konstbibliotekets samlingar är inte tillgängliga under sommaren.

Kontakta oss för att beställa en kursbok

Gör så här för att beställa fram en kursbok från Samhällsvetenskapliga eller Ekonomiska biblioteket:

  1. Kontrollera i Supersök att kursboken du behöver är tillgänglig, det vill säga att den inte är utlånad.
  2. Som Ämne i kontaktformuläret nedan, skriv Beställning av kursbok.
  3. Ange kursbokens titel, författare, år. Klistra gärna in uppgifterna direkt från Supersök.
  4. Ange vilket av de sommaröppna biblioteken du vill hämta ut boken på: antingen Biomedicinska, Humanistiska eller Pedagogiska biblioteket.
  5. Ange numret på ditt GU-kort eller bibliotekskort.
  6. Fyll i ditt namn och e-postadress.

Du får ett meddelande från oss när kursboken finns att hämta på det bibliotek du angett som avhämtningsställe.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga