Samhällsvetenskapliga biblioteket har flyttat

20 december 2021

På grund av arbetet med Västlänken har Samhällsvetenskapliga biblioteket flyttat till Föreningsgatan 20 som ligger nära den stora tentamensalen. Där kommer biblioteket hålla till fram till hösten 2024.

Ambitionen är att ha samma serviceutbud men på grund av evakueringslokalens förutsättningar innebär det nedskalning av servicen på flera områden. I korthet innebär flytten:

  • Färre studieplatser, men alla typer av studieplatser kommer finnas (tyst läsesal, grupprum med mera).
  • Minskade öppettider på Samhällsvetenskapliga biblioteket, samtidigt som öppettiderna på Ekonomiska biblioteket ökar.
  • Allt i samlingarna flyttar med förutom äldre dagstidningar och mikrofilmer.

Läs mer om vilken service och öppettider Samhällsvetenskapliga biblioteket har

Välkommen till biblioteket på Föreningsgatan

Det är bara 600 meter till Föreningsgatan 20 från Vasagatan 2A. Filmen visar vägen till det nya biblioteket från Vasagatan 2A.


Samhällsvetenskapliga bibliotekets nya adress