Samhällsvetenskapliga biblioteket öppnar på Vasagatan 2

4 september 2023

I slutet av september öppnar Samhällsvetenskapliga biblioteket upp lokalerna på Vasagatan 2 för studieplatser, vägledning och stöd i digitala samlingar och tjänster.

Med anledning av bygget av Västlänken flyttade Samhällsvetenskapliga biblioteket från huset på Vasagatan 2 till tillfälliga lokaler på Föreningsgatan 20 i slutet på 2021. I samband med flytten minskade antalet studieplatser. När Samhällsvetenskapliga biblioteket nu öppnar upp på Vasagatan igen ges studenterna tillgång till fler studieplatser och möjlighet att studera i en unik miljö.

Exteriörbild av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Tillfälligt två Samhällsvetenskapliga bibliotek

Samhällsvetenskapliga biblioteket på Föreningsgatan kommer att fortsätta vara öppet med full biblioteksservice, studieplatser och tillgång till kursböcker, tidskrifter och samlingar samt utskrift och kopiering. Eftersom kurslitteratur och annat tryckt material finns kvar på Föreningsgatan, kommer det inte att finnas några böcker tillgängliga på Vasagatan. Därmed är det inte heller möjligt att beställa fram litteratur eller återlämna lånade böcker.

På Vasagatan kommer fokus att vara stöd och vägledning i digitala tjänster och samlingar samt plats för studier. Vid öppnandet kommer det finnas tillgång till tyst läsesal och ytor för samarbete och enskilda studier. Senare under hösten kommer även mikrofilmssamlingen och bokningsbara grupprum bli tillgängliga. Samhällsvetenskapliga biblioteket på Vasagatan kommer att ha öppet vardagar klockan 10.00–16.00.

– Vi vill ge studenterna möjlighet att studera i den speciella miljö som huset på Vasagatan erbjuder. Nu hoppas vi bara att det inte blir för bullrigt när Västlänken drar igång arbetet igen, säger Anette Eliasson, bibliotekschef för Samhällsvetenskapliga biblioteket.

Om studenter skulle uppleva att det är störningar och oväsen på Vasagatan är de välkomna till något av universitetsbibliotekets andra bibliotek. Både Samhällsvetenskapliga biblioteket på Föreningsgatan och Ekonomiska biblioteket finns i närområdet. Mer information om öppnandet kommer att finnas på bibliotekets webbplats.

Det här kan besökare förvänta sig

Service och tjänster på Vasagatan

Öppet vardagar 10.00–16.00

Vid öppnandet

 • Studieplatser och tyst läsesal
 • Vägledning och stöd i digitala samlingar och tjänster

Senare i höst

 • Grupprum
 • Tillgång till mikrofilmer

Service och tjänster på Föreningsgatan

Öppet vardagar 8.00–20.00 samt lördagar 10.00–16.00

 • Studieplatser
  – Tyst läsesal
  – Grupprum
  – Resursrum (lässtudio)
 • Kursböcker, boksamlingar och tidskrifter för Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Biblioteksvägledning i digitala och fysiska samlingar och tjänster
 • Utskrift och kopiering