Svensk mediedatabas fortsatt tillgänglig för distansforskning

3 februari 2021

Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) kommer fortsatt vara åtkomlig på distans vid universitet tack vare en förlängning av det tillfälliga avtalet mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

Om avtalet

I SMDB finns över tio miljoner timmar audiovisuellt material, det vill säga radiosändningar, tv-program, film och musik. Forskare som vill ta del av materialet måste i vanliga fall besöka KB i Stockholm. Med hjälp av det tillfälliga avtalet kan forskare ta del av materialet via fjärraccess.

Nu förlängs avtalet till och med 30 augusti 2021. SMDB är endast åtkomlig på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Om Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas (SMDB) är KB:s katalog över den svenska utgivningen av radio, tv, musik, film, video, datorspel och multimedia.

Alla kan söka i katalogen utan inloggning. Men för att titta och lyssna på material ur samlingarna krävs av upphovsrättsskäl att man utför en särskild forskningsuppgift.

KB kompletterar löpande tjänsten med både med historiskt och dagsaktuellt innehåll. Intresserade forskare kontaktar KB via info@kb.se.

Till SMDB