Tisdag 1 september återinför vi förseningsavgifter på kursböcker

21 augusti 2020

På grund av covid-19 har universitetsbibliotekets service varit förändrad och flera av våra bibliotek har varit stängda under våren och sommaren. Avgifterna för försenade kursbokslån har varit avstängda under denna period.

Nu öppnar vi stegvis upp igen och samlingarna blir åter tillgängliga så att du kan hämta kursböcker själv från bibliotekets hyllor.

Förseningsavgifter för kursböcker återinförs den 1 september, så tänk på att lämna tillbaka dina lån i tid. På så sätt undviker du avgiften på 10 kronor per försenad kursbok och dag, och boken kan lånas ut till nästa låntagare i kön. Om ingen står på kö lånas boken om automatiskt och din lånetid förlängs. Vi kontaktar dig när det är dags att lämna tillbaka.

Mer om att låna på biblioteket