Utställning om Näckrosens utveckling visar upp arkitektförslag på nytt universitetsbibliotek

3 mars 2020

Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är universitetsområdet Näckrosen en unik plats i kunskapsstaden Göteborg. Mycket kommer att hända i området de närmsta åren, dock inte samtidigt. Nu kan du besöka en utställning som berättar om områdets fysiska utveckling.

Kollage som visar tävlingens 7 olika arkitektbidrag

Med sitt läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i Göteborg är Näckrosenområdet både en central och lite undanskymd universitetsmiljö. Parken är uppskattad av göteborgarna och många studenter har genom åren lärt känna platsen under sin studietid vid Göteborgs universitet.

Under de kommande åren kommer Näckrosenområdet att förändras och nu finns en utställning på plats som beskriver planerna. Syftet är att studenter, medarbetare, kringboende och andra som rör sig i området på ett tillgängligt sätt ska få helhetsbilden kring vad som planeras i området.

Ett område i ständig utveckling

Med avstamp i världsutställningen 1923 kan Näckrosen beskrivas som ett område i ständig utveckling. Sedan dess har omvandlingen mot ett centralt universitetsområde skett successivt. Nu står Göteborgs universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus mitt i nästa utvecklingssprång för området med en gemensam vision om universitetsområdet Näckrosen som en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

I december 2019 stod nya Humanisten klar. Planering pågår för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten och en arkitekttävling för ett nytt universitetsbibliotek är i full gång. Det är med andra ord mycket på gång i universitetsområdet Näckrosen, men allt sker inte samtidigt, vilket utställningen beskriver.

Utställning i fyra delar

Utställningen är uppdelad i fyra delar och är placerad på lika många platser: Utomhus utanför Artisten, samt inomhus i entréerna till Artisten, Humanistiska biblioteket och Humanisten. Delarna fungerar både för den som vill veta mer om ett enskilt projekt, men också för den som vill ta en promenad mellan de olika delarna.

Arkitektförslagen på nytt universitetsbibliotek visas upp

I somras bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i centrala Göteborg. Intresset för att gestalta det nya biblioteket var mycket stort och nu har juryn valt ut sju tävlingsförslag. Dessa sju tävlingsförslag visas upp på Humanistiska biblioteket.

Universitetsbiblioteket behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk mötesplats för akademi och samhälle. Den nya biblioteksbyggnaden ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak. De sju tävlingsförslagen visar tydligt på en behovsanpassad biblioteksmiljö med forskning och utbildning i centrum. Förslagen visar också hur universitetet kan öppna upp mot staden och berika stadslivet runt Korsvägen, som kommer att genomgå en stor förändring genom bland annat den nya stationen för Västlänken.

– Det nya biblioteket ska vara en öppen mötesplats för lärare, studenter och forskare inom konst och humaniora och erbjuda en inspirerande och varierad studiemiljö. Vi ska vårda och exponera våra fantastiska samlingar och unika kulturarv, och ligga i framkant vad gäller digitalisering och tillgänglighet. Här kan samverkan och möten ske mellan människor, forskning och akademi, såväl som med göteborgarna och näringslivet, säger Helena Siesjö, bibliotekschef Humanistiska biblioteken.

Arkitektteamen hemliga

Vilka arkitektteam som står bakom förslagen är hemligt, även för juryn, ända tills vinnaren utses i juni. Tävlingen arrangeras i samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

Besök utställningen

Alla tävlingsbidrag finns utställda på Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4, öppet för alla att besöka, till och med 31 maj. Välkommen!

Pressmeddelande från Akademiska Hus (Akademiska Hus pressrum)