Informationssökning för dina doktorander

Biblioteket erbjuder undervisning för doktorander vid universitetets forskarutbildningar. Du som är lärare eller ansvarig för en forskarutbildning är välkommen att kontakta oss för att boka undervisning för dina doktorander.

Undervisningens innehåll

Innehållet i bibliotekets undervisning för doktorandgrupper varierar, men syftar alltid till att stödja doktorandernas forskningsprocess. Vi planerar gärna undervisningens innehåll och tidsomfattning tillsammans med dig som bokar.

Undervisningen för doktorandgrupper vid Göteborgs universitet är kostnadsfri.

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation

Vår undervisning i informationssökning och vetenskaplig kommunikation kan innehålla övningar om

  • sökstrategier och sökteknik
  • ämnesspecifika databaser och citeringsdatabaser
  • publiceringsmönster inom ämnesområdet
  • open access och publiceringsstrategier.

Referenshantering i Endnote

Göteborgs universitet har licens för referenshanteringsprogrammet Endnote. Bibliotekets undervisning i Endnote innehåller praktiska övningar om hur doktoranderna kan

  • skapa egna referenser och hämta referenser från databaser
  • arbeta med referenser i EndNote och Word
  • skapa litteraturlistor i olika referensstilar
  • dela sitt Endnote-bibliotek för att samarbeta med andra.

Undervisningslokaler

Biblioteken har egna undervisningssalar. Om någon av dina doktorander behöver hjälp att komma in och ta sig till rätt lokal är de välkomna att kontakta biblioteket innan de kommer.

Biomedicinska biblioteket, Active Learning Classrooms Ada och Beda på plan 5
Ekonomiska biblioteket, lokal B31 på plan 3, Handelshögskolan
Humanistiska biblioteket, seminarierum 2 och 3 på plan 8
Pedagogiska biblioteket, undervisningssal på entréplan
Samhällsvetenskapliga biblioteket Föreningsgatan, Active Learning Classroom

Kontakta oss för att boka in undervisning

Du som är studieadministratör, lärare eller ansvarig för en forskarutbildning är välkommen att kontakta oss för att boka in undervisning för dina doktorander. Vi återkommer så snart vi kan för att diskutera tid, plats och upplägg som passar er.

  • Beskriv din fråga