Material och söktjänster A-Ö

A-Ö-listan innehåller kort information om bibliotekets material och de söktjänster du använder för att hitta materialet. Filtrera eller använd listan för att hitta den materialtyp eller söktjänst du letar efter.

Inga träffar. Ändra din sökning och försök igen.

A

 • Universitetsbiblioteket har tre serier med Actapublikationer.

  • Acta Universitatis Gothoburgensis
  • Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis
  • Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis

  Du hittar Actapublikationerna genom att söka på titel eller författare i Supersök och Gupea. Många publikationer i Actaserierna finns också att köpa i tryckt form.

 • I Alvin hittar du en del av universitetsbibliotekets handskrifter, till exempel brev, dagböcker och manuskript. Du kan söka på personnamn, arkiv eller organisation. Alvin innehåller även material som finns på andra kulturarvsinstitutioner i Sverige.

 • APC, se Publiceringsavgift
 • Arkiv, se Handskrifter
 • Artiklar, se Tidskriftsartiklar eller Dagstidningar
 • Avhandlingar publiceras av doktorander när de ska avlägga sin doktorsexamen. Du hittar avhandlingar i Supersök, Swepub och WorldCat.

B

 • Biokat är en inskannad kortkatalog med hänvisningar till litteratur om medicin och naturvetenskap fram till cirka 1980. I Biokat kan du bläddra och beställa fram böcker från bibliotekets magasin. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

 • Du hittar universitetsbibliotekets böcker i Supersök. Äldre böcker kan du behöva söka efter i våra inskannade och tryckta kortkataloger.

 • Botankat är en inskannad kortkatalog med hänvisningar till litteratur inom botanik fram till 1978. I Botankat kan du bläddra och beställa fram böcker från bibliotekets magasin. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

 • Brev, se Handskrifter
 • Med tjänsten Browzine kan du söka, läsa, spara och bevaka många av bibliotekets elektroniska tidskrifter. Studenter och anställda vid Göteborgs universitet kommer åt artiklarna i Browzine genom att logga in med sitt GU-konto.

C

D

E

F

 • Ett fanzine är en icke-kommersiell publikation skapad av supportrar och fans, med andra lika hängivna som främsta målgrupp. Innehållet har i regel anknytning till hobbyn, som kan vara till exempel serier, musik eller film. Fanzines finns på Konstbiblioteket och Humanistiska biblioteket. Använd Supersök för att hitta fanzines.

 • Färgkartor med kulörkoder finns på Konstbiblioteket. Färgkartorna kan inte lånas hem.

 • Film, se Ljud- och videoinspelningar
 • Biblioteket ger dig tillgång till flera databaser som innehåller företagsfakta. Du hittar databaserna genom att filtrera på ämnet Ekonomi och ämnesordet Företagsfakta i vår databaslista.

 • Forskningsdata, se Dataset

G

 • I databasen Gena kan du söka svenska avhandlingar med genusperspektiv. Här finns referenser från och med 1960 då den första kvinnovetenskapliga avhandlingen skrevs. Nyare avhandlingar finns ofta i fulltext.

 • GUP är Göteborgs universitets publikationsdatabas. I GUP finns referenser till artiklar, bokkapitel, böcker, rapporter och annat material publicerat av författare vid Göteborgs universitet. Databasen sträcker sig från år 2004 och framåt. Författare vid Göteborgs universitet ska enligt rektorsbeslut registrera alla sina publikationer i GUP.

 • Gupea (Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv) är en databas för elektronisk publicering av material från författare vid Göteborgs universitet. I Gupea hittar du avhandlingar och annat vetenskapligt material i fulltext. Databasen innehåller även studentuppsatser och en stor samling video- och ljudresurser, samt universitetsbibliotekets digitaliserade samlingar.

H

 • En handbok innehåller handledning eller översikt inom ett ämnesområde. Handböcker kan vara manualer med detaljerade instruktioner. De kan också vara mer djupgående och därmed likna ämnesspecifika uppslagsverk. Du hittar handböcker i Supersök.

 • Universitetsbibliotekets handskriftssamlingar består huvudsakligen av person- och föreningsarkiv med bland annat brev, dagböcker och manuskript. Du hittar handskrifter i databasen Alvin, samt i kortkataloger och förteckningar på Humanistiska biblioteket.

K

L

M

 • Manuskript, se Handskrifter eller Pjäsmanus
 • Materialbiblioteket är en samling med fysiska materialprover som finns på Konstbiblioteket. Samlingen är ett urval av material från databasen Material ConneXion och är öppen för besökare som vill se och känna på de fysiska materialen. Proverna kan inte lånas hem.

 • Mikrofilm, se Dagstidningar
 • Musiktryck, se Noter

N

O

 • Okatalogiserat tryck, se Vardagstryck
 • En ordbok eller ett lexikon innehåller alfabetiska uppräkningar av ord från ett språk eller ämnesområde, med en förklaring av ordens betydelse på samma språk eller ett annat språk. En ordbok beskriver språket till skillnad från ett uppslagsverk som beskriver världen. Du hittar ordböcker i Supersök.

P

 • Papyri, se Papyrus
 • Göteborgs universitetsbibliotek äger en samling av 129 papyrer från Egypten. De äldsta är nära 2000 år gamla och de yngsta ca 1200 år. Merparten av texterna är grekiska, men några koptiska och några arabiska texter finns också i samlingen. Papyrussamlingen är digitaliserad och sökbar i databasen Papyri.info.

 • Personarkiv, se Handskrifter
 • Pjäsmanus är avsedda för instudering med repliker och scenanvisningar, ofta glest skrivna för att lämna plats för anteckningar. Humanistiska biblioteket har pjäsmanus från Stadsteatern och Folkteatern i Göteborg, samt från Dramaten i Stockholm. Använd Supersök för att hitta våra pjäsmanus. Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm har stora samlingar pjäsmanus från flera olika teatrar i Sverige. Du kan beställa hit deras material genom att göra ett fjärrlån.

 • Ta reda på vilka propositioner som ligger till grund för lagstiftning genom att söka i SFS-registret på Lagrummet.se. Du hittar sedan propositioner och betänkanden genom att söka i bibliotekets databaser inom juridik eller på riksdagens webbplats. Äldre propositioner finns i tryckta versioner på biblioteket och går att söka efter i Supersök.

 • När du publicerar i en open access-tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift till tidskriftsförlaget. Publiceringsavgiften kallas APC, article processing charge.

  Anställda vid Göteborgs universitet kan publicera open access med rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften i tidskrifter som indexeras i vår söktjänst.

 • Publikationer från Göteborgs universitet, se GUP eller Gupea

R

 • Rättsfall eller rättspraxis finns tryckta i böcker eller digitalt i bibliotekets databaser inom juridik. Flest rättsfall finner du i databasen InfoTorg. Databasen JUNO och databaser från JP Infonet innehåller också rättsfall från svenska domstolar. På Ekonomiska biblioteket finner du publikationer med rättsfall från svenska domstolar.

 • Rättspraxis, se Rättsfall

S

T

U

 • Uppsatser, se Studentuppsatser
 • Uppslagsverk (encyklopedier) innehåller alfabetiska eller ämnesordnade uppräkningar av ord, med korta artiklar om ordens betydelse. Uppslagsverk beskriver världen, till skillnad från ordböcker som beskriver språket. Du hittar bibliotekets uppslagsverk i Supersök. Många av de elektroniska uppslagsverken finns också i vår databaslista.

V

Å

Ö