Bibliotekarien tipsar: Hitta standarder hos Svenska Institutet för Standarder

4 mars 2024

Göteborgs universitetet har tillgång till över 20 000 svenska standarder som är användbara för forskningsprojekt, undervisning eller som bakgrundslitteratur till en uppsats.

Om resursen

Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring. Hos Svenska Institutet för Standarder (SIS) finns nationella och internationella standarder som har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom en standardiseringsprocess.

På SIS webbplats kan du söka efter standarder inom olika områden. Alla standarder som är utgivna av SIS finns tillgängliga i sin helhet. Via SIS webbplats kan du även föreslå att biblioteket utökar abonnemanget för att omfatta standarder som inte finns tillgängliga i fulltext idag.

Standarderna finns t.ex. inom följande områden:

  • Hälsa, vård och omsorg
  • Upphandling och inköp
  • Cirkulär ekonomi
  • Bygg
  • Ledningssystem
  • Hållbara städer och samhällen

Tillgänglighet

SIS standarder är tillgängliga för alla studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet.

Till SIS i bibliotekets databassök

Ämnesområde

Ämnesövergripande

Saknar du någon informationsresurs?

Vi tar gärna emot inköpsförslag på material och databaser som forskare, lärare och studenter vid Göteborgs universitet efterfrågar i vetenskapliga sammanhang.

Föreslå ett inköp till biblioteket

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp

Du är alltid välkommen att kontakta universitetsbiblioteket. Vi hjälper dig antingen på plats i biblioteket eller via chatt, zoom, eller telefon.

Kontakta biblioteket

Som student, forskare eller doktorand vid Göteborgs universitet kan du få sökhandledning av en bibliotekarie. Forskare och doktorander kan även få utökat stöd inför systematiska litteraturöversikter.

Om bibliotekets sökhandledning