Förseningsavgifter och manuella omlån återinförs

30 september 2021

Under det gångna året har förseningsavgifter varit avaktiverade och allt utlånat material har lånats om automatiskt. Detta för att minska smittspridning genom onödiga besök på biblioteket.

Låna om i tid för att undvika avgifter

I samband med att restriktionerna lättar och biblioteken öppnar upp, återinför vi nu manuella omlån av bland annat kursböcker. Vi aktiverar också förseningsavgifter för material som återlämnas för sent.

Detta innebär att du nu behöver låna om kursböcker och annat material själv i tjänsten Mina lån. Du kan låna om upp till fyra gånger, så länge ingen annan står i kö.

Tänk på att återlämna eller låna om dina böcker i tid, för att undvika förseningsavgifter. Förseningsavgiften för kursböcker är 10 kronor per försenad bok och dag. För annat material är förseningsavgiften 100 kronor, vilket läggs på när materialet är mer än 14 dagar försenat.

Läs mer om omlån och förseningsavgifter