Hitta bibliotekets äldre material

30 november 2022

En stor del av universitetsbibliotekets äldre tryckta samlingar finns tillgängliga genom inskannade kortkataloger. Katalogerna har nu uppdaterats och fått ett responsivt gränssnitt. Den största katalogen som innehåller hänvisningar till bibliotekets äldsta material fram till 1957 går nu att söka både alfabetiskt och ämnesvis

Nytt sökgränssnitt

1 december byter biblioteket till en ny version av sökapplikationen för våra äldre kortkataloger. Uppdateringen innebär inga större skillnader i funktionalitet, men katalogerna kommer att få ett nytt gränssnitt och bli responsiva, vilket gör att de fungerar bättre på mindre skärmar.

En förändring som sker i samband med uppgraderingen är att innehållet i vår äldsta katalog, som förtecknar Humanistiska bibliotekets bestånd från äldsta tid till och med 1957, kommer att gå att söka både alfabetiskt och ämnesvis, vilket kommer att öka användbarheten.

– Isabel Folkesson, teamledare för katalogiseringsteamet på Göteborgs universitetsbibliotek.

Hitta litteratur i inskannade kortkataloger

Biblioteket arbetar ständigt med att tillgängliggöra äldre material. Under 2023 kommer ytterligare tre mindre kataloger att tillgängliggöras. Två av katalogerna förtecknar Humanistiska bibliotekets bestånd av grammofonskivor och den tredje är en katalog över tryckta kartor.

Följande kataloger finns inskannade idag:

  • Katalog -1957 består av en alfabetisk och en ämnesindelad katalog med hänvisningar till litteratur inom alla ämnesområden utgivna till och med 1957.
  • Biokat innehåller hänvisningar till litteratur om medicin och naturvetenskap fram till cirka 1980.
  • Botankat innehåller hänvisningar till litteratur om botanik fram till 1989.
  • Eko innehåller hänvisningar till litteratur inom företagsekonomi, nationalekonomi och juridik utgiven före 1980.
  • Lärobokskatalogen 1958-75 hänvisningar till läromedel inom svensk grundskola och gymnasium utgivna under åren 1958 till 1975.
  • Dahlkat är en PDF med inskannade katalogkort som innehåller hänvisningar till professor Carl G. Dahls (1875-1959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur.

Gå till våra inskannade kortkataloger

Stora delar av bibliotekens samlingar från 1958 och framåt är sökbara i universitetsbibliotekets söktjänst Supersök. Undantaget är bland annat äldre läromedel, vardagstryck och en del specialsamlingar.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss gärna om du inte hittar det du letar efter eller har frågor om de äldre kortkatalogerna.

  • Beskriv din fråga