Nya avtal för open access-publicering

10 mars 2023

Forskare vid Göteborgs universitet kan slippa betala eller få rabatt på publiceringsavgiften för open access-publicering genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Nya förlag för 2023

IWA Publishing
IWA, International Water Association ger ut vetenskapliga tidskrifter relaterade till vatten och miljö. Det nya publiceringsavtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga av förlagets tidskrifter.

John Benjamins
John Benjamins Publishing ger ut vetenskapliga tidskrifter inom framför allt lingvistik. Publiceringsavtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga av förlagets tidskrifter.

Medical Journals Sweden
Medical Journals Sweden är ett icke vinstdrivande förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter inom medicin. Publiceringsavtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga förlagets tidskrifter.

Rockefeller University Press
Rockefeller University Press ger ut vetenskapliga tidskrifter inom medicin. Publiceringsavtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i tre tidskrifter.

Hitta tidskrifter där du kan publicera med rabatt