Tidskriftsavtal med Elsevier har sagts upp - hur påverkas du?

15 augusti 2018

Universitetsbibliotekets tidskriftsavtal med Elsevier har upphört från och med den 30 juni 2018. Det är Bibsamkonsortiet (KB) som beslutat att inte förnya avtalet eftersom Elsevier inte kan möta de nya krav som ställts på öppen tillgång. Förhandlingarna fortsätter dock med förlaget.

Bibsam säger upp avtalet

Bibsamkonsortiet agerar på en enhällig rekommendation från de svenska universitetens och högskolornas rektorer då Elsevier inte har kunnat tillmötesgå konsortiets krav på öppen tillgång. Förhandlingarna om ett avtal fortsätter.

Uppsägningen innebär att GU:s forskare och studenter inte kommer att ha tillgång till artiklar som publiceras i Elseviers tidskrifter efter 1 juli 2018. Artiklar publicerade före detta datum har vi fortsatt tillgång till.

Bibliotekets övriga e-resurser från Elsevier, såsom e-böcker och databaser, påverkas inte av uppsägningen av tidskriftsavtalet.

Tillgång till artiklar efter uppsägningen

Beställ artikelkopior

När avtalet är uppsagt och tillgången upphör kan du beställa kopior av artiklar från Elseviers tidskrifter. Biblioteket använder de beställningstjänster som levererar artiklarna snabbast. Artikelkopiorna från Elseviers tidskrifter är som alltid kostnadsfria för anställda. Studenter kan kostnadsfritt beställa artiklar publicerade efter 1 juli 2018 ur de Elsevier-tidskrifter som tidigare ingick i avtalet. För andra användare tillkommer kostnader.

Som anställd vid Göteborgs universitet kan du få artikeln skickad med e-post om licensvillkoren tillåter digital leverans. Om digital leverans inte är tillåten får du artikelkopian med internpost, eller ett meddelande om att du kan hämta kopian på biblioteket

Om beställning av artikelkopior

Kontakta artikelns författare eller andra forskare

Forskare får dela artiklar med varandra om detta är tillåtet enligt avtal med förlaget ifråga, så kallad ”scholarly sharing”. Genom att använda tillägget Open Access Button kan du skicka en förfrågan till artikelförfattaren av en låst artikel om att deponera den i ett öppet vetenskapligt arkiv. Det finns även sociala plattformar för forskare, som ResearchGate och Academia.edu.

Frågor och svar

Kan jag som forskare fortsätta att publicera mig, verka som redaktör och granska vetenskapliga artiklar i Elseviers tidskrifter?

Ja, det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter.

I Finland valde en stor mängd forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review”.

I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier har strandat, har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar med Elsevier.

Om du överväger att publicera dig med öppen tillgång i en tidskrift från ett annat förlag kan det vara bra att känna till att GU:s forskare via UB har rabatt på publiceringsavgiften hos ett flertal förlag.

Kan Göteborgs universitet teckna egna prenumerationer på tidskrifter från Elsevier?

Tecknande av egna prenumerationer kan undergräva framtida förhandlingar med Elsevier och bör i möjligaste mån undvikas.

Kontakta oss

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor eller synpunkter.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga