Uppdaterad information om bibliotekets undervisning i kurser och program

22 mars 2023

Biblioteket erbjuder undervisning för studentgrupper vid Göteborgs universitet. Nu finns uppdaterad information om hur undervisningen hjälper studenter bli bättre på att hitta, bedöma och referera till forskningspublikationer eller annan information.


"UB:s specialistkompetens gör det möjligt att utforma inslag utifrån kursernas specifika nivå, fokus och lärandemål. Det är en stor och värdefull hjälp för studenterna."

Anna-Lena Fredriksson, lärare engelska
Institutionen för språk och litteraturer


Undervisningen ger störst effekt då den planeras tillsammans med ansvariga lärare och integreras i en kurs eller ett program. Undervisningen utformas efter de mål, behov och förutsättningar som finns i kursen eller programmet. Tillsammans med kursansvarig tar vi fram ett upplägg som knyter an till målen i din kurs.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring undervisningen eller vill planera in undervisning för dina studenter.

Om bibliotekets undervisning i kurser och program

Bibliotekarie undervisar studenter