Välkomstvecka för nya studenter

20 augusti 2019

Under Välkomstveckan 2 till 6 september tar vi extra väl hand om dig som är ny student på Göteborgs universitet på våra bibliotek. Hur gör man när man lånar böcker och vad för tjänster kan våra bibliotekarier hjälpa till med?

Välkommen in till något av våra åtta olika bibliotek under vecka 36. Vi arrangerar flera hjälpsamma aktiviteter för att välkomna nya studenter och säkerställa att ni känner er hemmastadda hos oss.

Under studietiden hjälper vi dig bland annat med informationssökning, referenshantering och såklart att låna kursböcker inför terminens kurser. Dessutom har vi trevliga studiemiljöer med både plats för enskilda arbete i lugn och ro och bokningsbara grupprum för grupparbeten.

För dig som behöver läs- och skrivstöd anordnar vi drop-in om talböcker, läs mer om de aktuella tiderna här.

Ditt GU-kort är ditt bibliotekskort och under välkomstveckan är vi extra beredda på att hjälpa till och visa hur du använder det.

Välkommen!