Du kan nå bibliotekets tjänster och material hemifrån

12 januari 2022

Vi erbjuder stora delar av vår biblioteksservice online. Studenter och anställda kommer åt bibliotekets elektroniska resurser hemifrån genom att logga in. Vår service kan nås hemifrån med bland annat informationsdisk och evenemang via Zoom.