Fåtal studieplatser öppnas och allmänheten kan låna material

21 januari 2021

25/1 öppnar vi upp några studieplatser för de studenter som inte kan plugga hemifrån. Alla bibliotek är nu öppna för dem som har giltigt GU-kort. Biblioteket är i första hand till för studenter och forskare men allmänheten kan låna och lämna material samt ta del av referensmaterial på plats.

Sammanfattning av bibliotekets service

Studenter och medarbetare

  • Studiemiljöerna öppna – utglesade platser för studenter som inte kan plugga hemifrån.
  • Alla bibliotek öppna – inklusive Hälsovetarbackens bibliotek. På vissa bibliotek krävs GU-kort med rätt fakultetstillhörighet.
  • Grupprum – på Humanistiska biblioteket går att boka.

Allmänheten

  • Låna och återlämna material.
  • Referensmaterial – ta del av material på plats.
  • Kopieringskort - ingen försäljning.

Besök oss om du måste – men hellre online

Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Använd våra självbetjäningsautomater när du ska låna på biblioteket. Använd våra återlämningsautomater och bokinkast när du ska återlämna dina lån. Om du kan sitta hemma och plugga, gör det. Om du måste komma till biblioteket är det viktigt för allas säkerhet att du visar hänsyn och följer de anvisningar som finns i bibliotekets lokaler. Det är till exempel inte tillåtet att flytta på möbler. Håll avstånd till andra.

Använd våra digitala tjänster

Sök och låna

Alla våra e-resurser kan du nå hemifrån. Du kan söka efter och reservera böcker och annat material samt låna e-böcker online.

Föreläsningar om stöd i studierna

Det finns korta lunchföreläsningar, Studentsnabben, i Zoom om hur du söker och hanterar referenser och hur du skriver akademiska texter, studieteknik och tips i Word.

Studentsnabben – lunchföreläsningar om studiesupport

Hjälp via Zoom, formulär och telefon

Vi har drop in vår informationsdisk i Zoom. Du kan även kontakta oss genom att skicka in en fråga via formulär eller ringa.

Kontakta oss

Fortsatt automatiska omlån

Vi har automatiska omlån tills vidare. Det innebär att biblioteket automatiskt förnyar lånetiden med en låneperiod i taget så länge ingen annan köar på materialet. Du får meddelande från biblioteket när det är dags att lämna tillbaka materialet.

Om automatiska omlån