Våra digitala samlingar har utökats

9 mars 2023

Universitetsbibliotekets digitala samlingar har utökats med flera nya resurser.


Humaniora, konst, musik

Bloomsbury History: Theory and Method
En pedagogisk resurs med ämnen som spänner över historiografi och utforskandet av historisk teori och metod ur ett globalt perspektiv.

Bloomsbury Video Library – Film and Media Collection
En samling långfilmer, experimentella filmer, dokumentärer och intervjuer med praktiserande yrkesutövare inom film, m.m.

Encyclopedia of Ancient History
En samling med forskning inom forntidshistoria i Medelhavsområdet

Jacoby Online
En digital utgåva av fragment och textvittnen från Grekiska historiker och andra författare från antiken.

Medici.tv
Videoströmningsplattform för klassisk musik och jazz, som innehåller livestream-framträdanden av artister, ensembler och orkestrar från hela världen, från konserthus, festivaler och tävlingar.

Oxford Grove Art Online
Omfattande uppslagsverk som innehåller bidrag om bildkonst, konstnärer, arkitekter, konsthandverk, rörelser, konstperioder och platser, samt bibliografier och bilder.

Theologische Realenzyklopädie Online
Ett omfattande uppslagsverk inom teologisk forskning samt relaterade ämnen som historia, filosofi, judaism och religionsvetenskap.

The Literary Encyclopedia
Ett auktoritativt referensverk om litteratur- och kulturhistoria.

The Rolling Stone Archive
Täcker tidningen från lanseringen 1967 till idag, tillåter hämtning av specifikt innehåll såsom annonser, fotografier, illustrationer, fiktion och recensioner.


Medicin, hälsa, naturvetenskap

Current Protocols – Wiley
Steg-för-steg instruktioner av biovetenskapliga labratoriemetoder för tvärvetenskaplig forskning. Prenumerationen är utökad och omfattar nu samtliga 19 ämnesområden.

Grant’s dissection videos
77 högupplösta videos som visar Grants metod för kroppsdissekering.

JP Student Sjukvård
En tjänst som innehåller författningar, förarbeten, domar, beslut och vägledande dokument i sjukvårdsrätt

Fyra nya prenumerationer av tidskrifter från Nature Journals :

Springer e-bokspaket
Två samlingar med böcker publicerade 2022:

  • Biomedical and life sciences
  • Earth and environmental sciences


Samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi, pedagogik

Statista
Statistik, marknadsdata, konsumtion, kvantitativa undersökningar och analyser. Statista samlar data från ett stort antal statistikinsamlande instanser som till exempel IMF, Worldbank och statistik på nationell nivå.

Counseling and Therapy in Video Library
Samling av över 2200 videos inom psykoterapi och psykologisk rådgivning som omfattar terapeutiska metoder, diagnoser och kompetensträning.

O’Reilly Learning
En databas som består av e-böcker, video, kurser och ljudböcker inom ämnen som IT, datavetenskap, företagsekonomi, Human Resources med mera.

Oxford Handbooks of Sociology
Paket med handböcker inom sociologi som ger både en grundlig introduktion till olika ämnen och en forskningsöversikt inom sociologi.

Oxford Research Encyclopedia: Encyclopedia of Social Work
Encyklopedi inom socialt arbete utifrån olika aspekter, såväl policys, historiska dokument som det praktiska arbetet.

Springer e-bokspaket
Tre samlingar med böcker publicerade 2022:

  • Economics and Finance
  • Education
  • Political Science & International Studies

Se alla databaser

Se alla tidskrifter