Så kan du publicera open access

Det finns tre alternativ för dig som vill publicera ditt forskningsresultat open access: publicera i en open access-tidskrift, parallellpublicera i öppet arkiv eller publicera i en så kallad hybridtidskrift.

Publicera i open access-tidskrift

Open access-tidskrifter är kvalitetsgranskade (peer reviewed) tidskrifter som är fritt tillgängliga för alla. Du som vill publicera dig i en open access-tidskrift har ett stort antal tidskrifter att välja på. Detta kallas också Gold Open Access. Du kan använda databasen Directory of Open Access Journals för att hitta en open access-tidskrift inom ditt forskningsområde.

Till Directory of Open Access Journals

Open access-tidskrifter finansieras genom att författaren eller forskningsinstitutionen betalar en publiceringsavgift. Universitetsbiblioteket har tecknat avtal med flera förlag som kan ge dig rabatt på publiceringsavgiften.

Om kostnader och rabatter vid publicering i open access-tidskrifter

Parallellpublicera fulltextkopia

Parallellpublicering innebär att du först publicerar din artikel i en prenumerationstidskrift. Därefter lägger du en fulltextkopia av artikeln i ett öppet arkiv, till exempel GUP. Detta kallas också Green Open Access.

Så parallellpublicerar du

Publicera open access i hybridtidskrift

Hybridtidskrifter är prenumerationstidskrifter som erbjuder open access för enstaka artiklar. Det innebär att du som författare gör just din artikel fritt tillgänglig genom att betala en avgift. De flesta stora tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter.

Kontakta oss

Kontakta oss om att publicera ditt forskningsresultat open access.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga