Så kan du publicera open access

Det finns tre sätt att publicera forskningsresultat open access: publicera direkt i en open access-publikation, parallellpublicera i öppet arkiv eller publicera i en så kallad hybridtidskrift. Även böcker och bokkapitel kan publiceras open access.

Publicera tidskriftsartiklar och konferensbidrag open access

Du som ska publicera din artikel eller ditt konferensbidrag open access har flera alternativ. Du kan publicera direkt i en open access-publikation, parallellpublicera en kopia av ditt manuskript i ett öppet arkiv eller publicera i en hybridtidskrift. De två första metoderna för open access-publicering kallas ofta för "gold" och "green" open access.

Publicera i open access-publikationer (gold)

Open access-publikationer är kvalitetsgranskade (peer reviewed) tidskrifter eller konferensproceedings som är fritt tillgängliga för alla. Du som vill publicera dig i en open access-publikation har ett stort antal tidskrifter och konferensproceedings att välja på. Detta kallas också Gold Open Access. Du kan använda databasen Directory of Open Access Journals för att hitta en open access-tidskrift inom ditt forskningsområde.

Till Directory of Open Access Journals

Open access-tidskrifter finansieras genom att författaren eller forskningsinstitutionen betalar en publiceringsavgift. Universitetsbiblioteket har tecknat avtal med flera förlag som kan ge dig rabatt på publiceringsavgiften.

Om kostnader och rabatter vid publicering i open access-tidskrifter

Parallellpublicera fulltextkopia (green)

Parallellpublicering innebär att du först publicerar dina forskningsresultat i en prenumerationsbaserad publikation. Därefter lägger du en fulltextkopia av artikeln i ett öppet arkiv, till exempel i Gupea. Detta kallas också Green Open Access.

Så parallellpublicerar du

Publicera i hybridtidskrift

Hybridtidskrifter är traditionella prenumerationstidskrifter som erbjuder open access för enstaka artiklar. Det innebär att du som författare gör just din artikel fritt tillgänglig genom att betala en avgift. De flesta stora tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter.

Publicera böcker open access

Open access-böcker är böcker som är fritt tillgängliga för alla. Du som vill publicera en bok med open access har ett stort antal förlag att välja på. Du kan använda databasen Directory of Open Access Books för att hitta ett förlag.

Till Directory of Open Access Books

Publicera open access genom Kriterium eller Gupea

Universitetsbiblioteket tillhandahåller två open access-alternativ för böcker: Kriterium och Gupea. Kriterium är en plattform för vetenskapligt granskade monografier och antologier. Gupea är universitets elektroniska arkiv som innehåller både granskade publikationer och böcker som publicerats utan vetenskaplig granskning.

Kontakta oss

Kontakta oss om att publicera ditt forskningsresultat open access.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga